เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทรี ดี เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด เกิดจากความตั้งใจจริง ของกลุ่มคนรักสัตว์ที่มีจุดประสงค์ และเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อสัตว์เลี้ยง พัฒนาสินค้า และเลือกใช้สมุนไพรไทย 100% ในการผลิต โดยทีมผู้มีประสบการณ์ด้านสูตรสมุนไพรไทย ที่ได้ค้นคว้า และเสาะหา จนได้สมุนไพรไทยที่เหมาะในการนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของ 3DPets ผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ.

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

เพื่อสัตว์เลี้ยงที่เป็นมิตรต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องของความปลอดภัยและผลิตจากธรรมชาติ.

เป็นหลักในการผลิต และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกคนเห็นคุณค่าอีกมากมาย และประโยชน์ของสมุนไพรไทย.

ทั้งจากประสบการณ์ ศึกษา ค้นคว้า และหาข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยทำการค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ดีที่สุด.

คือ เป้าหมายจากการทำองค์กรของเรา 10% ของกำไร คือเป้าหมายในการนำไปพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ หรือ ดำรงไว้เพื่อสัตว์ต่างๆทั่วโลก โดยจะทำเป็นทั้งกิจกรรมรายเดือน ไปจนถึง Campaign ใหญ่รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่นๆ.

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของผู้ก่อตั้ง ที่ต้องการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ Packaging ต่างๆ การ Refill หรือการลดปริมาณพลาสติกให้มากที่สุด และนำกลับมาใช้ Reuse และ Recycle ให้มากที่สุด.

EVENT & REVIEW